Om UT & Gota Media

  Ulricehamns Tidnings historia

  Redan 1869 startades Ulricehamns Tidning. Då med utgivning en gång i veckan. Idag är UT en tredagarstidning i pappersformat och en ständigt levande nyhetsförmedlare på nätet. En ny era i tidningens historia tog sin början i maj 2008 då UT flyttade till nya toppmoderna lokaler på Bogesundsgatan 7 i Ulricehamn. Första flytten sedan 1921.

  1869 startade Carl Fredrik Blomberg Ulricehamns Tidning som från början utkom en gång i veckan. Så småningom utökades periodiciteten till två dagar i veckan - tisdagar och torsdagar - samtidigt som formatet växte.
  Från starten fram till 1912 ägdes tidningen av privatpersoner, men 1912 hade verksamheten vuxit och ägarförhållandet behövde förändras och struktureras. Ett lokalt bolag, Ulricehamns Tidnings AB, bildades och kort därefter började tidningen komma ut tre dagar i veckan - tisdag, torsdag och lördag. En periodicitet som fortlevt sedan dess. 1946 blev Borås Tidning majoritetsägare.
  1980 startar två decennier av utveckling, i första hand teknisk, men också organisatorisk- och verksamhetsmässig förändring. Från 1980 till 2002 trycktes tidningen på AB Borås Tidnings tryckeri.
  I mars 1998, efter knappt ett halvårs intensivt arbete, byter tidningen format, från broadsheet till tabloidformat. Formatbytet sker efter en omfattande läsarundersökning, vilken ger vid handen att 85 procent av läsarna är positiva till det nya, mindre formatet.
  En tidnings främsta kapital är dess trovärdighet och Ulricehamns Tidning ägnade stor kraft åt att under hela 1990-talet stärka denna trovärdighet och i takt med tiden modernisera och professionalisera organisationen och utbilda personalen.
  Denna fas av modernisering har förstärkts ytterligare under de senare åren.
  På våren 2006 fick UT en ny grafisk form och en ny innehållsstruktur där det vardagsnära lokala materialet fick större och mer tydligt utrymme samtidigt som nyhetsjournalistiken vässades ytterligare.
  Detta resulterade i att upplagan för 2007 ökade med 200 exemplar per utgivningsdag - den första ökningen på 2000-talet.
  Hushållstäckningen i centralorten är 82,1% - i samhällen som Marbäck och Timmele över 93%. I jämförelse med övriga morgontidningar i landet så är UT den fjärde starkaste sett till hushållstäckning i utgivningskommunen.
  UT:s sida på internet, ut.se, genomgick under 2008 både en teknisk och innehållsmässig förnyelse. Nätsidan har mellan 10 000 och 11 000 unika besökare varje vecka. Under 2015 genomförs nästa steg i den digitala utvecklingen då ut.se blir bättre anpassad för mobila enheter som telefoner och surfplattor.
  Från de senaste årens digitala utveckling kan också nämnas att en e-tidning tagits fram. Den digitala versionen av papperstidningen, döpt till eUT, finns tillgänglig för prenumeranter världen över.
  I dag är Gota Media huvudägare i Ulricehamns Tidning. Gota Media äger dessutom Borås Tidning, Barometern och Östran i Kalmar, SmålandsPosten i Växjö, Blekinge läns Tidning och Sydöstran i Blekinge, Ölandsbladet samt Skånetidningarna Kristianstadsbladet, Ystads allehanda och Trelleborgs allehanda.

   

  Om Gota Media

  gotamGota Media värnar starkt om den prenumererade morgontidningen och ser som sin uppgift att långsiktigt trygga den publicistiska verksamheten och samtidigt anpassa den till de kanaler och former som varje tid kräver. Den publicistiska verksamheten ska ha en utpräglat lokal profil. Respektive tidning ska verka utifrån sin marknad och sina traditioner och se till att den även framgent är utgivningsortens dominerande nyhetsförmedlare och opinionsbildare.
  Tidningsutgivning är en mycket konkurrensutsatt verksamhet där effektivitet kopplat till höga krav på kvalitet är en förutsättning för långsiktig framgång. Företaget ska ha en rationell och marknadsorienterad organisation med förmåga att genomföra framgångsrika, kommersiella satsningar.
  Funktioner inom koncernen, vilka kan skötas utan krav på lokal förankring och geografisk närhet, ska samordnas.

  Affärsidé

  “Gota Media ska äga och utveckla publicistisk verksamhet med starkt lokal förankring och hög kvalitet. Företagets organisation ska kännetecknas av effektivitet och ständig affärsutveckling.”

  Ansvarig utgivare

  Ulricehamns Tidning har sedan 1869 haft 19 chefredaktörer och ansvariga utgivare. Ansvarig utgivare för Ulricehamns Tidning sedan 2013 är Henrik Erickson. Det innebär att han enligt tryckfrihetsförordningen är ensam ansvarig för allt innehåll och bestämmer vad som får publiceras i Ulricehamns Tidning och på ut.se.

  Meddelarskydd

  Enligt grundlag har du meddelarfrihet. Om du lämnar nyhetstips till oss har du rätt att vara anonym. Meddelarskyddet är grundlagsfäst och myndigheterna får inte försöka ta reda på vem du är.

  Upphovsrätt

  Allt material – texter, bilder, grafik, teckningar o s v – som publiceras på blt.se och oskarshamnstidningen.se är skyddat av upphovsrättslagen. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjudet och förutsätter tillstånd av tidningen och upphovsmannen. Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Det gäller även skolor. Materialet får enbart användas för privat bruk. Citat ur materialet är tillåtna, men endast i den begränsade omfattning som följer av upphovsrättslagen, och med angivande av källa.

  • Kontaktinformation

   Kundcenter

   Telefon: 0321-262 00

   Privatannonsering

   Telefon: 0321-262 00

   Utebliven tidning

   Telefon: 0321-262 00

   Dygnet runt på www.utebliventidning.se

  • Socialt

   Ulricehamns Tidning ingår i Gota Media AB. I samma mediegrupp ingår även Borås Tidning, Blekinge Läns Tidning, Smålandsposten, Sydöstran, Barometern, OT, Östra Småland, Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda, Trelleborgs Allehanda, Ölandsbladet, Kalmar läns tidning, Nybro Tidning och Växjöbladet Kronobergaren.

  • Chatta med oss

  © Copyright 2014 Kundcenter UT, alla rättigheter reserverade